BS Đoàn Thị Hạnh Nguyên

Thạc sỹ Y học - Đại học Y Hà Nội

Kinh nghiệm công tác

  • 1978 – 2010: Bác sĩ điều trị tại Viện Sốt Rét – Ký Sinh Trùng Hà Nội
  • 2010 – 2017: Bác sĩ khám sàng lọc trước tiêm chủng – Phòng tiêm Vibiotech
  • Từ tháng 8/2017: Bác sĩ khám sàng lọc trước tiêm chủng tại Trung tâm VNVC

Bằng cấp

  • Thạc sỹ Y học – Đại học Y Khoa Hà Nội
  • Chứng chỉ: An toàn tiêm chủng
  • Chứng chỉ: Khám chữa bệnh
11:06 19/08/2022