ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA GIÀU KINH NGHIỆM, TẬN TÂM

Đội ngũ chuyên gia

BS Minh Đa

BS khám sàng lọc

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

  • Bác sĩ CKI