ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA GIÀU KINH NGHIỆM, TẬN TÂM

Đội ngũ chuyên gia

BS Vân Anh

BS khám sàng lọc

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

  • Bác sĩ Đa Khoa Đại học Y Hà Nội (1985)
  • Chứng chỉ: Thực hành tiêm chủng
  • Chứng chỉ: Khám chữa bệnh

QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC

  • 1995 – 2003: BS khám sàng lọc trước tiêm chủng TTYT Quận Ba Đình
  • 2003 – 2017: BS khám sàng lọc Viện kiểm định Quốc gia và sinh phẩm y tế
  • Từ 8/2017  : BS khám sàng lọc trước tiêm chủng VNVC