ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA GIÀU KINH NGHIỆM, TẬN TÂM

Đội ngũ chuyên gia

BS Vũ Thị Toàn

BS trưởng VNVC Trường Chinh

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

  • Đại học Y – Chuyên khoa Nội
  • Chứng chỉ: Thực hành tiêm chủng
  • Chứng chỉ: Khám chữa bệnh

QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC

  • 1988 – 2009: Bác sĩ khám sàng lọc trước tiêm chủng Trung tâm y tế Quận Ba Đình
  • 2009 – 2016: Bác sĩ khám sàng lọc trước tiêm chủng SAPO Lò Đúc
  • 2016: Bác sĩ khám sàng lọc trước tiêm chủng SABACO
  • 2017: Bác sĩ khám sàng lọc trước tiêm chủng VNVC
  • 10 năm kinh nghiệm phục vụ tại Cục Quân Y