THÔNG TIN SẢN PHẨM VẮC XIN

Vắc xin 6 trong 1 INFANRIX HEXA (Bỉ)

Lịch tiêm và giá tiền Vắc xin 6 trong 1 Vắc xin 6 trong 1 là mũi gì Bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm...

Vắc xin 6 trong 1 HEXAXIM (Pháp)

Bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, bại liệt và Các bệnh viêm phổi, viêm màng não do H.influenzae týp B là 6...