ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA GIÀU KINH NGHIỆM, TẬN TÂM

Đội ngũ chuyên gia

Dr. Vu Thi Toan

Head physician, VNVC Truong Chinh