VẮC XIN

Có thể chuyển đổi các vắc xin trong quá trình tiêm vắc xin hay không?

Hỏi:

Có thể chuyển đổi các vắc xin trong quá trình tiêm vắc xin hay không?

Trả lời:

Trả lời: Vắc xin của các nhà sản xuất khác nhau thường không giống nhau về thành phần kháng nguyên, nồng độ kháng nguyên, phương pháp sản xuất và các chất bảo quản. Về nguyên tắc, tốt nhất là không nên hoán đổi những vắc xin phối hợp của nhà sản xuất khác nhau. Tuy nhiên nếu không có vắc xin của cùng nhà sản xuất hoặc không biết rõ mũi tiêm trước của nhà sản xuất nào thì vẫn có thể tiêm vắc xin hiện có.  Các vắc xin phối hợp với các thành phần kháng nguyên như nhau của cùng nhà sản xuất có thể được hoán đổi cho nhau. Các loại vắc xin từ các nhà sản xuất khác nhau như vắc xin Hib cộng hợp, VGB, VGA, rota vi rút và  não mô cầu tứ giá có thể hoán đổi cho nhau. Ít có bằng chứng bất lợi về tính an toàn, đáp ứng miễn dịch và hiệu quả của vắc xin vô bào phối hợp trong vắc xin bạch hầu-ho gà-uốn ván (DTP) từ các nhà sản xuất khác nhau. Do đó nếu không có sẵn vắc xin DTaP của mũi tiêm trước thì bất kì vắc xin Dtap nào cũng có thể được sử dụng để hoàn thành lịch tiêm. Nếu đứa trẻ cần tiêm 2 liều vắc xin cúm sống hoặc bất hoạt thì nên tiêm vắc xin cùng loại. Tuy nhiên nếu không sẵn có thì có thể dùng bất kì loại vắc xin nào cho liều tiêm thứ 2. Nhìn chung không nên trì hoãn tiêm vắc xin với lý do là vắc xin của liều trước đây không có sẵn hoặc không rõ ràng.