VẮC XIN

Đã tiêm đủ mũi theo chương trình tiêm chủng mở rộng, cần tiêm thêm vắc xin nào?

Hỏi:

Con tôi 24 tháng đã tiêm đủ mũi theo chương trình tiêm chủng mở rộng, vậy bé cần tiêm thêm các loại vắc xin nào không?

Trả lời:

Trả lời: Các vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng đã phòng được một số bệnh cơ bản và hay gặp. Tuy nhiên vào thời điểm này bé có thể tiêm thêm một số mũi vắc xin để phòng thêm các bệnh khác như: vắc xin phòng viêm màng não mô cầu BC, AC; vắc xin phòng thủy đậu; vắc xin phòng viêm gan A; vắc xin phòng sởi – quai bị – rubella; vắc xin phòng thương hàn; vắc xin phòng cúm, vắc xin phế cầu.