VẮC XIN

Để đảm bảo an toàn tiêm chủng các bậc cha mẹ cần phải làm gì khi đưa con đi tiêm chủng?

Hỏi:

Để đảm bảo an toàn tiêm chủng các bậc cha mẹ cần phải làm gì khi đưa con đi tiêm chủng?

Trả lời:

Trả lời: Khi đưa con đi tiêm chủng các bà mẹ cần làm những việc sau: Mang theo sổ tiêm chủng cá nhân, đọc áp phích “Qui định tiêm chủng” dán tại các điểm tiêm, đối chiếu từng điểm trong qui định với việc thực hành tiêm chủng của bác sĩ, chỉ cho con em mình được tiêm khi bác sĩ thực hiện đúng qui định tiêm chủng, thông báo đầy đủ cho bác sĩ về tiền sử bệnh tật, dị ứng, tiêm chủng, tình trạng sức khỏe hiện tại…