VẮC XIN

Giá vắc xin tại Trung tâm tiêm chủng VNVC Hà Nội và Hồ Chí Minh có khác nhau không?

Hỏi:

Tôi được biết VNVC hiện có 2 trung tâm tiêm chủng: 1 ở Hà Nội và 1 ở Hồ Chí Minh. Vậy giá vắc xin ở hai trung tâm này có khác nhau không?

Trả lời:

Giá vắc xin của cả 2 Trung tâm tiêm chủng VNVC (Hà Nội và TP Hồ Chí Minh) đồng nhất với nhau. Khách hàng có thể theo dõi giá các loại vắc xin được sử dụng ở Hệ thống tiêm chủng VNVC tại đây.