VẮC XIN

Khoảng cách giữa các mũi vắc xin là bao lâu?

Hỏi:

Khoảng cách giữa các mũi vắc xin là bao lâu?

Trả lời:

Trả lời: Khoảng cách các mũi còn tùy thuộc vào từng loại vắc xin bạn nhé. Thông thường khoảng cách giữa 2 mũi vắc xin là khác nhau, tùy loại vắc xin, có thể là từ 2-4 tuần.

Khoảng cách giữa các mũi vắc xin được nhà sản xuất đưa ra dựa trên những nghiên cứu khoa học nhằm đảm bảo người được tiêm chủng sẽ có nồng độ kháng thể cao nhất có thể có được và phòng chống được bệnh.