VẮC XIN

Trung tâm tiêm chủng VNVC có tiêm cho người lớn không?

Hỏi:

Năm nay tôi có kế hoạch sinh con đầu lòng, được biết tôi cần phải tiêm phòng một số bệnh trước khi mang thai, tôi muốn hỏi Hệ thống tiêm chủng VNVC có tiêm cho người lớn không?

Trả lời:

Hệ thống tiêm chủng VNVC dành cho cả trẻ em, người lớn bao gồm cả phụ nữ chuẩn bị mang thai. Tại Hệ thống tiêm chủng, chúng tôi có đầy đủ các gói tiêm cho trẻ em ở các lứa tuổi từ 0-12 tháng, từ 0-24 tháng. Ngoài ra Hệ thống tiêm chủng VNVC còn có gói tiêm dành cho Phụ nữ chuẩn bị mang thai (bao gồm các mũi tiêm phòng sởi – quai bị – rubella, phòng thủy đậu, phòng viêm gan B, phòng cúm) và gói vắc xin cho người trưởng thành (viêm gan A, viêm gan B, thủy đậu, sởi – quai bị – rubella).