VẮC XIN

Sau khi tiêm vắc xin, trẻ cần phải được theo dõi như thế nào?

Hỏi:

Sau khi tiêm vắc xin, trẻ cần phải được theo dõi như thế nào?

Trả lời:

Trả lời: Trẻ phải được lưu lại phòng tiêm và được cán bộ y tế theo dõi trong vòng 30 phút. Khi về nhà, trẻ phải được cha mẹ hay người chăm sóc trẻ tiếp tục theo dõi trẻ ít nhất 24 giờ các dấu hiệu sau: Toàn trạng, tinh thần, tình trạng ăn, ngủ, nhịp thở, nhiệt độ, có phát ban hay không, các biểu hiện tại chỗ tiêm (sưng, đỏ…)