VẮC XIN

Tại sao có trẻ sau khi tiêm vắc xin vẫn mắc bệnh?

Hỏi:

Tại sao có trẻ sau khi tiêm vắc xin vẫn mắc bệnh?

Trả lời:

Trả lời: Một số trẻ sau tiêm vắc xin vẫn mắc bệnh là do nhiều yếu tố tác động đến quá trình sinh miễn dịch của trẻ chứ không phải là do vắc xin không hiệu quả. Những yếu tố có thể ảnh hưởng đến đáp ứng miễn dịch bảo vệ cho trẻ khỏi mắc bệnh khi tiêm chủng, bao gồm: sự có mặt của kháng thể mẹ, bản chất và liều lượng kháng nguyên có trong vắc xin, đường dùng, và sự có mặt của một chất hấp phụ (được thêm vào để tăng cường miễn dịch của vắc xin), các yếu tố như tuổi, hệ thống miễn dịch của trẻ, yếu tố dinh dưỡng, di truyền và bệnh tật đang mắc phải … Do đó, trên thực tế một số trẻ mặc dù đã được tiêm vắc xin nhưng vẫn không tạo được miễn dịch bảo vệ khỏi mắc bệnh đó.