VẮC XIN

Tại sao phải tiêm vắc xin cúm nhắc lại hàng năm?

Hỏi:

Tại sao phải tiêm vắc xin cúm nhắc lại hàng năm?

Trả lời:

Trả lời: Vi rút cúm thường xuyên thay đổi tính kháng nguyên và để bảo đảm sự tương đồng giữa chủng vi rút cúm có trong vắc xin và chủng vi rút cúm hiện đang lưu hành, thành phần của vắc xin cúm được thay đổi hàng năm, với các phân típ vi rút cúm A và B khác nhau. Ngoài ra, kháng thể bảo vệ tạo ra bởi vắc xin cúm tồn tại trong thời gian ngắn dưới 1 năm. Vì những lý do đó, và vắc xin cúm phải được tiêm nhắc lại hằng năm.