VẮC XIN

Tại sao vắc xin thường đòi hỏi phải tiêm nhiều liều?

Hỏi:

Tại sao vắc xin thường đòi hỏi phải tiêm nhiều liều?

Trả lời:

Trả lời: Vắc xin thường đòi hỏi phải tiêm nhiều liều ví các lý do sau:

Đối với một số vắc xin, ví dụ như vắc xin bất hoạt, do một liều không tạo ra đủ miễn dịch, nên người ta phải tiêm thêm liều để kích cơ thể sinh miễn dịch nhiều hơn. Ngoài ra sau khi tiêm đủ các liều cơ bản, nồng độ kháng thể giảm xuống, nên người ta phải bổ sung thêm mũi tiêm nhắc lại, ví dụ như tiêm nhắc lại vắc xin bạch hầu-ho gà-uốn ván vào lúc trẻ được 18 tháng tuổi sau khi trẻ đã được tiêm đủ 3 mũi cơ bản lúc 4 tháng tuổi. Một số vắc xin sống, cần phải tiêm nhắc lại một mũi vắc xin nữa để tạo miễn dịch tối đa. Đặc biệt đối với vắc xin cúm mùa, vì vi rút cúm thường xuyên thay đổi tính kháng nguyên, nên vắc xin cúm mùa phải được tiêm hằng năm để bảo đảm sự tương đồng giữa chủng vi rút cúm có trong vắc xin và chủng vi rút cúm hiện đang lưu hành.