VẮC XIN

Trung tâm tiêm chủng VNVC có đầy đủ các vắc xin cho trẻ em và người lớn không?

Hỏi:

Tôi muốn tìm hiểu về xuất xứ và nguồn gốc của các vắc xin đang sử dụng tại Trung tâm tiêm chủng VNVC, tại đây có đầy đủ các vắc xin cho trẻ em và người lớn không?

Trả lời:

Trả lời: Tại Trung tâm tiêm chủng VNVC chúng tôi luôn lựa chọn các vắc xin có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, được cung cấp bởi các nhà sản xuất có uy tín trên ngành Dược nói chung như: Glaxo SmithKline, Sanofi Pasteur, MSD, Viện vệ sinh dịch tễ TW…Với mỗi lô vắc xin chúng tôi đều có các chứng nhận về nguồn gốc, chất lượng của từng lô xuất xưởng.

Nhằm mục đích phục vụ tiêm chủng cho trẻ em và người lớn (bao gồm phụ nữ chuẩn bị mang thai), chúng tôi luôn chuẩn bị đầy đủ cơ số vắc xin với danh mục phong phú, đa dạng và đầy đủ cho các lứa tuổi.