VẮC XIN

Trẻ có thể mắc bệnh do tiêm vắc xin không?

Hỏi:

Trẻ có thể mắc bệnh do tiêm vắc xin không?

Trả lời:

Trả lời: Do chỉ chứa thành phần xác của vi khuẩn hay chứa một phần của vi khuản hay vi rút, các vắc xin bất hoạt hay vắc xin chết, không thể gây bệnh cho người được tiêm.Vắc xin sống là vắc xin có chứa tác nhân gây bệnh còn sống nhưng đã làm yếu  đi và giảm độc lực. Do đó sử dụng vắc xin sống không gây hại gì cho trẻ, nếu có thì  trẻ có thể mắc bệnh nhẹ, và đó là đáp ứng bình thường của hệ thống miễn dịch của cơ thể. Vi gần giống như nhiễm trùng tự nhiên nên miễn dịch thu được thường kéo dài, có thể suốt đời. Ví dụ sau khi tiêm vắc xin sởi, trẻ có thể có sốt nhẹ hay nổi một số ban rải rác.