VẮC XIN

Trung tâm tiêm chủng VNVC có dịch vụ nhắc lịch tiêm không?

Hỏi:

Tôi rất hay quên lịch tiêm cho con, tôi muốn biết Trung tâm tiêm chủng VNVC có dịch vụ nhắc lịch tiêm không?

Trả lời:

Trả lời: Bố mẹ thường rất bận rộn nên có thể quên lịch tiêm của con khi đến hẹn. Hiểu được điều này nên Trung tâm tiêm chủng VNVC đã xây dựng phần mềm nhắc lịch hẹn cho quý khách khi đăng ký trọn gói tiêm. Ngoài việc hẹn trên sổ tiêm chủng chúng tôi sẽ nhắc lịch tiêm chủng qua tin nhắn trên điện thoại trước 1-2 ngày. Ngoài ra Quý khách có thể tra cứu lịch sử tiêm chủng tại Trung tâm trên trang web vnvc.vn  thông qua mã code khách hàng đã được cung cấp khi tiêm.