NGUỒN VẮC XIN ĐẦY ĐỦ, CHÍNH THỐNG

lịch tiêm chủng cho trẻ

Lịch tiêm chủng mở rộng quốc gia cho trẻ em
Lịch tiêm chủng mở rộng quốc gia cho trẻ em

Bám sát lịch tiêm chủng trẻ em là cách tốt nhất để ba mẹ phòng bệnh cho bé. Hiện nay nền y học dự phòng trên thế giới đã phát minh thành công các loại vắc xin phòng ngừa gần 30 bệnh truyền nhiễm. Tại Việt Nam, với nỗ lực xóa bỏ các bệnh nguy...