NGUỒN VẮC XIN ĐẦY ĐỦ, CHÍNH THỐNG

Nhỡ lịch tiêm phòng cho trẻ

Nhỡ lịch tiêm phòng cho trẻ có sao không?
Nhỡ lịch tiêm phòng cho trẻ có sao không?

Vì nhiều lý do khác nhau như quên, lo ngại trẻ ốm sốt, thiếu thông tin về các loại vắc xin… mà nhiều bậc phụ huynh làm nhỡ lịch tiêm phòng cho trẻ. Lịch tiêm chủng mở rộng Lịch tiêm chủng vắc xin cho trẻ sơ sinh Lịch tiêm chủng cho trẻ từ 1 –...