NGUỒN VẮC XIN ĐẦY ĐỦ, CHÍNH THỐNG

vắc xin ngừa thủy đậu

Tiêm vắc xin ngừa thủy đậu khi nào, ở đâu, giá bao nhiêu?
Tiêm vắc xin ngừa thủy đậu khi nào, ở đâu, giá bao nhiêu?

Trẻ được tiêm vắc xin phòng thủy đậu có khả năng phòng bệnh khoảng 92% (dao động từ 88-98%) sau 2 liều. Thế giới đã ghi nhận một số trường hợp có miễn dịch nhưng vẫn bị mắc bệnh, tỷ lệ này lên tới 25-30%, hiện tượng này gọi là “Breakthrough” (tái...