THÔNG TIN SẢN PHẨM VẮC XIN

Vắc xin sởi MVVac

Trước khi có vắc xin, bệnh sởi gây ra cái chết cho khoảng 2,6 triệu người mỗi năm trên toàn thế giới. Đến nay, sởi...