THÔNG TIN SẢN PHẨM VẮC XIN

Vắc xin TETRAXIM (Pháp) phòng bệnh bạch hầu – ho gà – uốn ván – bại liệt

Bạch hầu, Ho gà, Uốn ván, Bại liệt là những căn bệnh truyền nhiễm rất nguy hiểm. Mọi đối tượng từ trẻ em đến người...