THÔNG TIN SẢN PHẨM VẮC XIN

Vắc xin BOOSTRIX (Bỉ) phòng Ho gà – Bạch hầu – Uốn ván

Ho gà - Bạch hầu - Uốn ván là những căn bệnh nguy hiểm hàng đầu đối với trẻ nhỏ đặc biệt trong những năm...

Vắc xin ADACEL (Canada) phòng bệnh bạch hầu – ho gà – uốn ván

Bạch hầu - Ho gà - Uốn ván là những căn bệnh nguy hiểm hàng đầu đối với trẻ nhỏ đặc biệt trong những năm...