THÔNG TIN SẢN PHẨM VẮC XIN

Vắc xin JEVAX (Việt Nam) phòng bệnh viêm não Nhật Bản

Viêm não Nhật Bản là căn bệnh nguy hiểm, rất khó phát hiện do triệu chứng ban đầu rất giống với các bệnh viêm nhiễm...

Vắc xin IMOJEV – Vắc xin phòng viêm não Nhật Bản thế hệ mới

Viêm não Nhật Bản là căn bệnh nguy hiểm, rất khó phát hiện do triệu chứng ban đầu rất giống với các bệnh viêm nhiễm...