THÔNG TIN SẢN PHẨM VẮC XIN

Vắc xin AVAXIM 80U phòng bệnh viêm gan A

Năm 1973, các nhà khoa học đã quan sát được một loại siêu vi gây bệnh tên là siêu vi viêm gan A. Siêu vi...

Vắc xin HAVAX 0.5ML (Việt Nam) phòng bệnh viêm gan A

Viêm gan siêu vi A (Hepatitis A) là một bệnh truyền nhiễm có mặt hầu hết khắp nơi trên thế giới. Bệnh thường lây qua...