THÔNG TIN SẢN PHẨM VẮC XIN

Vắc xin TWINRIX (Bỉ) phòng bệnh viêm gan A+B

Việt Nam đang thuộc nhóm nước mắc ung thư gan cao nhất thế giới. Trung bình cứ 100.000 người Việt thì có 23,2 người bị...