THÔNG TIN SẢN PHẨM VẮC XIN

Vắc xin TYPHIM Vi (Pháp) phòng bệnh thương hàn

Thương hàn là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi khuẩn Salmonella typhi gây ra. Bệnh dễ dàng lây nhiễm qua đường tiêu hóa và...

Vắc xin TYPHOID VI (Việt Nam) phòng bệnh thương hàn

Thương hàn là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi khuẩn Salmonella typhi gây ra. Bệnh dễ dàng lây nhiễm qua đường tiêu hóa và...