THÔNG TIN SẢN PHẨM VẮC XIN

Vắc xin mORCVAX (Việt Nam) phòng bệnh tả

Bệnh tả là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi khuẩn tả Vibrio cholerae gây nên. Trên thế giới mỗi năm có từ 1,3 -...