THÔNG TIN SẢN PHẨM VẮC XIN

Vắc xin STAMARIL (Pháp) phòng bệnh sốt vàng

Bệnh Sốt vàng thuộc nhóm bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm do virus thuộc họ Flaviviridae gây ra. Bệnh lây truyền từ người sang...