THÔNG TIN SẢN PHẨM VẮC XIN

Vắc xin uốn ván – bạch hầu hấp phụ Td (Việt Nam)

Vắc xin uốn ván - bạch hầu hấp phụ (Td) được chỉ định cho trẻ em lứa tuổi lớn (từ 7 tuổi trở lên) và...