Xin chào VNVC! Tôi biết uy tín của VNVC nên muốn đăng ký tiêm vaccine Covid-19 cho gia đình để đảm bảo an toàn yên tâm với chất lượng tốt (vì có cả người già), loại vaccine mong muốn là Pfizer hoặc Moderna. Nhờ VNVC tư vấn giúp cách đăng ký, xin cảm ơn!

Trần Thanh Hải, Hà Nội
CÂU HỎI KHÁC