Mình cùng các nhân viên công ty thường di chuyển các tỉnh nên muốn đăng ký tiêm vắc xin Covid-19 cho mình và nhân viên được không? Và thủ tục để đăng ký vắc xin Covid-19 như thế nào? Xin cảm ơn!

Huỳnh Ngọc Vinh, Quận 9, TP.HCM
CÂU HỎI KHÁC