Tôi muốn đặt lịch tiêm vaccine Covid-19 Pfizer (Mỹ) cho gia đình. Cho hỏi trung tâm có thông báo tới gia đình tôi như thế nào sau khi nhập Vaccine về nước? Xin cảm ơn.

Trần Thị Thảo, Quận 2, TP.Thủ Đức
CÂU HỎI KHÁC