Tôi bị chứng Cường Giao Cảm (Rối loạn thần kinh thực vật) nên dễ hồi hộp lo lắng và huyết áp lên rất cao (Huyết áp tại nhà bình thường). Tôi muốn hỏi trước khi tiêm vacxin Covid thì tôi có thể uống thuốc an thần và thuốc huyết áp để ổn định áp huyết của mình hay không?

Nguyễn Đạo, Hà Nội
CÂU HỎI KHÁC