Công ty chúng tôi muốn đăng ký được tiêm vaccin phòng ngừa covid-19 cho toàn thể công nhân trong nhà máy:
1. Số lượng lao động: 2000 người
2. Địa chỉ tại Bình Dương
Nhờ Trung tâm VNVC tư vấn giúp.

Phan Khánh Toàn,
CÂU HỎI KHÁC