Cho mình hỏi, mình hiện ở Bình Thuận, muốn đặt tiêm và xin Covid-19 được không? Nếu được thì thời gian, địa chỉ tiêm và giá tiền bao nhiêu 1 người/ liều vắc xin?

Ngoài ra mình muốn hỏi thêm, nếu phụ nữ có thai và người già trên 60 tuổi vẫn tiêm Bình thường chứ? Có nguy hiểm không?

Truong Thi Huong, Số 16, đường 20, thôn đông hoa, xã Tân hà, hàm Tân, bình thuận
CÂU HỎI KHÁC