Tôi lấy chồng Trung Quốc nhưng hiện đang sinh sống tại Việt Nam. Tôi muốn xin tiêm vaccine Covid-19 của Trung Quốc tại Việt Nam được không? Vì tôi được biết tôi phải tiêm vắc xin Trung Quốc thì mới có thể qua lại giữa Việt Nam - Trung Quốc được ạ. Tôi muốn hỏi như vậy đúng không?
Tôi xin cảm ơn!

Phùng Thị Yến, Thanh Hóa
CÂU HỎI KHÁC