Tôi muốn tiêm vắc xin Covid-19 cho nhân viên công ty của tôi số lượng 25 người. Công ty của tôi hoạt động trong lĩnh vực bán buôn vật liệu xây dựng. Tôi xin cảm ơn!

Lê Xuân Thành, Bình Dương
CÂU HỎI KHÁC