Chào VNVC. Tôi là chủ một công ty tư nhân, do nhu cầu đi lại để làm dự án nên tôi mong muốn được đăng ký tiêm vaccine ngừa Covid-19. Vậy tôi có thể đăng ký tiêm dịch vụ được không? Xin cảm ơn!

Nguyễn Văn Minh, Thái Nguyên
CÂU HỎI KHÁC