Công ty chúng tôi muốn đăng ký tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho toàn thể nhân viên công ty khoảng 10 người thì đăng ký ở đâu? Đăng ký như thế nào nhờ trung tâm VNVC tư vấn giúp với ạ!

Lê Thị Tịnh Tâm, Quảng Bình
CÂU HỎI KHÁC