Tôi có bệnh nền, đã đăng kí lịch tiêm online. Vậy tôi ở Đồng Nai thì bao giờ được ưu tiên tiêm vaccine, tôi chỉ thấy nói trên tivi là đối tượng ưu tiên sẽ được tiêm nhưng đợi hoài không thấy thông tin. Xin cảm ơn!

Ngô Bảo Truyền, Phạm Văn Khoai
CÂU HỎI KHÁC