Tôi muốn kiểm tra khả năng miễn dịch của cơ thể đối với các bệnh sởi, rubella, quai bị, thuỷ đậu vì trước đây tôi đã tiêm nhưng không rõ là đã tiêm những mũi nào. VNVC có cung cấp dịch vụ này không?

Nguyễn Thi Hà Phương, Xã Đàn, Hà Nội
CÂU HỎI KHÁC