Thưa bác sĩ, làm thế nào để đăng ký tiêm vắc-xin Covid-19?

How do I register to receive the Covid-19 vaccine?

Elseri du Toit, Tân Thuận Đông, D7
Hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC

Chào bạn,

Hiện nay COVID-19 vaccine AstraZeneca (Vương Quốc Anh) đang tiến hành tiêm cho 11 nhóm đối tượng ưu tiên tại Việt Nam. Việc sử dụng vắc xin được tuân thủ theo khuyến cáo của WHO, theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Chính phủ.

Hệ thống tiêm chủng VNVC cũng đang có kế hoạch trao đổi với các hãng sản xuất và cung cấp vắc xin trên thế giới; đồng thời đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tốt nhất để tiếp nhận số lượng lớn vắc xin COVID-19 phục vụ nhu cầu của người dân. Bạn có thể theo dõi diễn biến COVID-19 và cập nhật tình hình vắc xin tại đây. Rất cảm ơn bạn.
——————

The COVID-19 vaccine AstraZeneca is being given to 11 priority groups in Viet Nam. The use of vaccines is set to follow WHO safety precations and the guidelines of Vietnam Ministry of Health and the Government.

Vietnam Vaccine JSC (VNVC) is in progress to discuss with COVID -19 vaccines manufacturers and suppliers around the world. At the same time, VNVC is well-prepared the highest conditions for receiving a large number of COVID-19 vaccines to serve the needs of the people. Please track COVID-19 situation and vaccines updated here.

Thank you,

CÂU HỎI KHÁC