Chào Trung tâm, mình muốn hỏi là lịch tiêm mũi 6in1 lần đầu cho bé muộn nhất là bao nhiêu ngày? Theo lịch thì 60 ngày của bé vào thứ 4, mình muốn để đến cuối tuần vào thứ 7, tức là 63 ngày có được không? Xin cảm ơn!

Đoàn Lê Diệu Linh, Thanh Oai, Hà Nội
CÂU HỎI KHÁC