Tôi có cháu hiện nay gần 2 tháng tuổi, tôi muốn tham khảo trung tâm để tiêm phòng mũi 6in1 cho cháu ở VNVC Hà Đông. Vậy có cần hẹn trước hay không hay cứ đến ngày cháu được đủ 2 tháng thì cho cháu ra tiêm và kinh phí là bao nhiêu? Xin trân trọng cảm ơn Bác sĩ! Xin được nhân câu trả lời qua địa chỉ gmail. Xin cảm ơn

Nguyễn Thị Minh, Chương Mỹ, Hà Nội
CÂU HỎI KHÁC