Tôi đặt stent năm 2017 do tắt động vành. Hiện vẫn thường dùng các loại thuốc hằng ngày, trong đó có thuốc chống đông máu Aspirin. Vậy có dùng AstraZeneca được không? Xin cảm ơn!

Hồ Phước Thời, Đà Nẵng
CÂU HỎI KHÁC