Em tiêm vắc xin Covid-19 AstraZeneca ngày 26/4/2021. Em muốn hỏi sau tiêm khoảng bao lâu thì nên có em bé ạ? Vì ngày 7/7/2021 em có làm hỗ trợ sinh sản IUI tại bệnh viện. Em xin cảm ơn.

Chu Thị Thanh Huyền, Hà Nội
CÂU HỎI KHÁC