Xin chào Trung tâm
Tôi muốn biết thủ tục đăng ký, thời gian, chi phí để đăng ký tiêm:
1. Vaccine Pfizer cho gia đình tôi (khoảng 10 người) ở TP. HCM.
2. Vaccine Astrageneca hay Nanogen cho Công ty tôi (khoảng 140 người) ở Vĩnh Cửu, Đồng Nai.
Rất cảm ơn thông tin phản hồi từ Trung Tâm.
Trân trọng.

Nguyễn Thị Kim Loan, Quận 6, TP.HCM
CÂU HỎI KHÁC